Varaa aika
SKY jäsen
SKY
Tykkää Facebookissa!


Liity faniksi facebookiin, niin saat nopeasti tietoa ajankohtaisuuksista, tarjouksista ja tietoa kauneudenhoidosta!

TIETOSUOJASELOSTE
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Kauneuspiste
Kekonin palveluita.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
(Kauneuspiste Kekoni) toiminimi Riitta Kekoni Y-tunnus 1803561-5
Yrityksen käyntiosoite: Savonkatu 24 LH 6, 70110 KUOPIO
Yllämainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua
asiakasrekisteriä itsenäisesti

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT
Riitta Kekoni puh 0409661675
riitta@kauneuspistekekoni.fi
Savonkatu 24 LH 6 , 7010 KUOPIO

REKISTERIN NIMI
Kauneuspiste Kekonin asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Yrityksen asiakkaiden tiedoista koostuva rekisteri, jota käytetään asiakassuhteiden hoitoon,
tiedottamiseen sekä asiakkuuden ylläpitoon

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavat tiedot
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– toteutuneet hoidot ja hoitoihin liittyvät tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
asiakkaden tiedot (tehdyt hoidot,kontraindikaatiot, jotka vaikuttavat hoitoon, tuotteet) kerätään heiltä
itseltään hoidon tekemisen yhteydessä. Ajanvarausjärjestelmä Slotti kerää tiedon nimestä
sähköpostinosoitteesta ja puhelin numerosta.
Asiakkaalla on Suomenlain ja EU:n tietosuojaa käsittelevien säädösten nojalla oikeus:
-saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä
– saada tietoa Kauneuspiste Kekonilla olevista häntä koskevista tiedoista
– pyytää omien tietojen poistamista Kauneuspiste Kekonin rekisteristä
– vastustaa tietojensä käsittelyä liittyen tiedottamiseen

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja ei luovuteta yrityksen oman henkilökunnan ulkopuolella. Tietoja ei siirretä ETA:n tai EU:n
ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUS
– Asiakkaiden tilaushistoriaan liittyvää paperista materiaalia säilytetään lukittuna yrityksen tiloissa
– Ajanvarausjärjestelmä Slotin kautta tallentuneet henkilötiedot sijaitsevan Slotti Oy:n
tietokantapalvelimella, jonne ne on tallennettu salattuna ja suojattuna ulkopuoliselta pääsyltä. Slotti Oy
huolehtii osaltaan tieojen suojaamisesta ulkopuoliselta ja luvttomalta käytöltä.